Właściciele:
lekarz stomatolog Danuta Piechota
A.M. Poznań 1974-1979
Posiada specjalizację ze stomatologii ogólnej,
zajmuje się stomatologią rodzinną i dziecięcą.

Lekarz stomatolog Aleksander Piechota
Technikum dentystyczne 1973-1975
A.M. Poznań 1975-1980
Posiada specjalizację ze stomatologii ogólnej,
szczególnie zajmuje się implantologią( od 1996r.) i protetyką stomatologiczną